PW Wysocki: Witamy
Dodatkowe menu
Kontakt
Adres

55-220 Jelcz-Laskowice, ul.Polna 64

Email

biuro@pwwysocki.pl

Tel.

+48 696 724 895

Doświadczenie

1. Zadanie: „Kanalizacja sanitarna ETAP I (Sądrożyce, Drogoszowice)” w gm. Twardogóra – ok. 500 mb kanalizacji dn 200 PVC
2. Zadanie: „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej przebiegającej pod projektowanym budynkiem pawilonu handlowego LIDL w Ząbkowicach Śl. – ok. 130 mb kolektora dn600 z PP
3. Zadanie: „Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice – etap I”, łączna długość wykonanych rurociągów DN160-200 ok. 1 200mb
4. Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach” wykonanie ok. 2 500 mb kanalizacji ciśnieniowej dn 40 – 125 ,
69 szt. przepompowni przydomowych oraz odtworzenie nawierzchnia asfaltowej – 320m2
5. Zadanie: "Budowa Budynków Wydziału Technologii T-1 GDDKiA w Mokronosie Dolnym (węzeł Cesarzowice w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia) Gm. Kąty Wrocławskie, powiat Wrocławski – ETAP I": Kanalizacja deszczowa i sanitarna dn160-800 – ok.600mb, wodociąg dn63 – ok. 335mb;
6. Zadanie: "Budowa Budynków Wydziału Technologii T-1 GDDKiA w Mokronosie Dolnym (węzeł Cesarzowice w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia) Gm. Kąty Wrocławskie, powiat Wrocławski- ETAP II”: Kanalizacja deszczowa i sanitarna dn 160-800 – ok. 300 mb, nawierzchnia z kostki betonowej – ok. 1400 m2, dodatkowo podbudowa pod kostkę oraz posadzkę – ok. 2000 m2, instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej – ok. 140mb
7. Zadanie: „Budowa przyłącza wodociągowego do dworca PKP w Oleśnicy) – dn 125 Pe – ok. 80mb, studnia wodomierzowa dn 2000;
8. Zadanie: „Budowa pawilonu handlowego LIDL przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu- przekładka wodociągu żeliwnego dn 250” – ok. 75 mb wodociągu dn250 z żeliwa
9. Zadanie „Mała Toskania we Wrocławiu” – wykonanie ok. 150mb. Rurociągu dn 150-200 z rur kamionkowych


Oraz wiele przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy gazowych, prac ziemnych oraz nawierzchni z kostki.